mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Verksamhet och vision

Framtidsutbildning ABs affärsidé bygger på att med vår know – how förverkliga, tillgodose och uppnå våra kunders idéer, behov och mål inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet samt den sociala sektorn. Utvärdering och uppföljning av projektverksamheter och ordinarie verksamheter, processtöd, organisationsutveckling, projektansökningar till EU eller andra organ samt utbildningar inom socialt företagande utgör grunden för vår verksamhet. Inom dessa områden kommer vår erfarenhet och kompetens till störst användning.

Vår vision är att bidra i processen att utveckla, förbättra och stärka våra kunder och deras målgrupper på individ-, verksamhets- och organisationsnivå i syfte att bidra till samhällsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt.


Grunden i Framtidsutbildning AB utgörs av tre ledord:
  • Utvärdering
  • Lärande
  • Utveckling
Utvärdering och uppföljning av projekt- och ordinarie verksamheter som finansieras av olika organ är vårt huvudsakliga arbetsområde. Den Europeiska Socialfonden och Regionalfonden är två program där vår erfarenhet och kompetens kommer till störst användning och som tillåter oss att bidra till utveckling på individ-, verksamhets- och organisationsnivå. Genom utvärdering och uppföljning är vårt mål att kontinuerligt tillföra kunskap och lärande för att utveckla nya arbetssätt och metoder.

Vi arbetar utifrån ett lärande perspektiv i samtliga våra utvärderingar vilket innebär att vi lägger stort fokus på att framhäva och bidra i utvecklingen av olika aktörers lärande. Det är vår uppfattning att utvärdering och uppföljning ska bidra till ny kunskap där lärande och utveckling är två centrala faktorer. En lärande utgångspunkt är enligt oss en central faktor i genomförandet av en projektverksamhet och utvecklingen av en ordinarie verksamhet. Denna process vill Framtidsutbildning AB vara delaktig i.


Det är genom lärande och utveckling som vi stärker den individuella kompetensen, utvecklar nya arbetsmetoder och arbetssätt, förbättrar utbudet av insatser och stöd för utsatta målgrupper samt stärker organisationer och verksamheter.

Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se