mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Historik

Framtidsutbildning AB grundades 1997 av Bo Eriksson, företagets nuvarande verkställande direktör. Bo började att utveckla grundidén för Framtidsutbildning AB redan innan 1997 parallellt med sin anställning som sakkunnig i arbetsmarknadsfrågor och verksamhetschef på kommunal nivå. Viljan att aktivt bidra till att utveckla och bygga upp en hållbar tillväxt och sysselsättning, integration, social ekonomi och entreprenörskap är drivkraften för dagens företag. Fokus ligger på våra kunder och deras målgrupper. Genom vår kunskap och erfarenhet om de behov som finns för att kunna leda, utveckla och uppnå gynnsamma resultat i projekt- och ordinarie verksamheter är det vår förhoppning att uppfylla våra kunders idéer och mål.

Framtidsutbildning AB arbetar aktivt med verksamhetsutveckling för att kunna möta de krav och behov som ställs från nuvarande och framtida kunder, utvidga vårt nuvarande uppdragsregister och parallellt effektivisera och utveckla våra arbetsmetoder. De senaste åren har Framtidsutbildning AB genomgått en stor förändring där utökning av arbetsstyrkan har medfört utökad kompetens och erfarenhet, att vi utvidgat vårt verksamhetsområde samt möjliggjort en kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder och förhållningssätt. Vår strävan är att arbeta utifrån ett lärande perspektiv med syftet att bidra med utveckling på individ-, projekt-, verksamhets- och organisationsnivå.

Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se