mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Kontakt

Framtidsutbildning AB har kontor på Prästgatan i Helsingborg, en central punkt i den expansiva Öresundsregionen. Här är vi nära kommunikationer till lands, havs och i luften som gör att vi lätt kan nå våra uppdragsgivare i hela Sverige. 

Besöksadress

Prästgatan 24
252 24 Helsingborg


Postadress

Västergårdsgatan 9
256 64 Helsingborg


Telefon kontor och mobiler

+46 (0) 42 18 08 73 (Kontor)

+46 (0) 70 769 70 25 (Bo Eriksson)

+46 (0) 76 245 58 60 (Johanna Eriksson)

Email
info@framtidsutbildning.se

bo.eriksson@framtidsutbildning.se

johanna.eriksson@framtidsutbildning.se


Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se