mac make up set mac makeup cheap mac cosmetics products mac cosmetics wholesale usa free mac cosmetic samples mac cosmetics uk sale mac cosmetics wholesale

Framtidsutbildning AB
Header
  Framtidsutbildning | Verksamhet och vision | Tjänster | Arbetsmetod | Konsultteam | Historik | Kontakt

Kunskapsföretaget i dag och i morgon

Framtidsutbildning AB

Framtidsutbildning AB är kunskapsföretaget för privata företag, offentliga organisationer och verksamheter inom den sociala ekonomin. Vår kompetens gör att vi kan matcha våra kunders behov oavsett om det gäller arbetsmarknads- och näringslivsfrågor eller sociala frågor. Vi arbetar med organisations-, kompetens- och metodutveckling och vi är vana av att arbeta med våra kunder både i projektform och i ordinarie verksamhet.

Ett expansivt näringsliv och en trygg social utveckling inom såväl de privata, offentliga som sociala sektorerna förutsätter en fungerande arbetsmarknad. Det är där arbetstillfällen matchas mot tillgänglig kompetens och både arbetsgivares och arbetstagares behov kan tillfredsställas. Av flera skäl står idag olika grupper utanför både arbetsmarknad och samhälle. Det är en stor förlust både för den enskilde individen och för samhället i stort. För att åstadkomma förbättringar krävs bland annat åtgärder för att utveckla den individuella kompetensen, förbättra utbudet av arbetstillfällen samt insatser för att utveckla matchningsfunktionen på arbetsmarknaden.

Framtidsutbildning AB gör det möjligt för kunder och samverkansaktörer att förverkliga och uppnå sina idéer och mål inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet samt inom den sociala sektorn genom att tillföra vår mångåriga kompetens som konsulter och utbildare.

När ni vill utvärdera, driva och kvalitetssäkra projekt eller ordinarie verksamheter inom arbetsmarknad, näringsliv och socialt arbete, möta utvecklingsbehov inom organisationen, kompetensutveckla eller arbeta med metodutveckling är Framtidsutbildning AB företaget ni vänder er till.

Vi hjälper er även med att ansöka om projektmedel hos EU eller andra organ, få en analys genomförd av arbetsmarknaden och med att utbilda entreprenörer.


Jag intresserar mig för framtiden, det är där jag ska tillbringa
resten av mitt liv. - Charles Franklin Kettering


Avtal Svenska ESF-rådet
Framtidsutbildning AB har ingått ramavtal med Svenska ESF-rådet avseende utförande av projektutvärderingar i regionerna Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige. >>

Lärande utvärdering
Framtidsutbildning AB utför följeforskning utifrån vår modell för teoridriven lärande utvärdering, gör verksamhetsanalyser, är processtöd i olika utvecklingsprocesser, gör förstudier samt medverkar i verksamhetsutvecklingsaktiviteter. När strukturfonderna nu har börjat utlysa medel så har också antalet uppdrag att medverka i ansökningsprocesser ökat. För närvarande är vi engagerade som följeforskare i bland annat Finsamprocesserna Jobb på sikt samt Smart Väg, socialfondsprojektet Jobbtorget 2.0, regionalfondsprojektet Framtidens Teknikutbildningar samt i ett ideelt offentligt partnerskap mellan Malmö stad och FC Rosengård. >>


Framtidsutbilding AB :: info@framtidsutbildning.se