Tack till alla våra kunder!

Under nära 25 års tid har Framtidsutbildning AB varit ett av de mest anlitade konsultföretagen i Sverige när det gället utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska projekt, företrädesvis inom ramen för Europeiska socialfondens verksamhet.

Nu har vi som ägare av företaget fattat beslut om att slutföra pågående utvärderingsprojekt men inte ta på oss några nya utvärderingsuppdrag. Vi vill tacka våra kunder inom kommuner, arbetsförmedlingar, samordningsförbund, föreningar, företag och andra organisationer för alla intressanta och utvecklande uppdrag ni har givit oss och våra medarbetare.

Bland de uppdrag vi har utfört finns många projektverksamheter som är värda att uppmärksammas men vi vill särskilt dela med oss kring några verksamheter som du kan lära känna genom rapporterna nedan.

Helsingborg
2020-04-28

Bo Eriksson        Johanna Eriksson


Några utvärderingsrapporter vi vill dela med oss av
UngÖst
Unga Vuxna
Level Up
Stark
Solaris
Samverkan utan gränser
Entré – Dörröppnare och tröskelsänkare
Integration Halland
Boost by FC Rosengård
Jobb på sikt
Världssäljaren

Kontakt
Bo Eriksson
VD
bo.eriksson@framtidsutbildning.se
070-7697025